R O M A N I A

        JUDETUL PRAHOVA

COMUNA TÂRGȘORU VECHI

             P R I M Ă R I A

 

 

 

 

REZULTATUL PROBEI SCRISE

al concursului de recrutare pentru functia publica de executie vacanta de consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul Relatii cu Publicul si Registratura din data 04.01.2022

 

 

 

Nr. crt.

 

 

Numarul dosarului de concurs

Punctaj probă scrisă

Rezultat

1.

18435

2 p

Respins

2

19001

21.45 p

Respins

3

19049

5.4 p

Respins

4

19072

21.47 p

Respins

 

 

 

           Secretar comisie,

           Vlasceanu Mariana

 

 

 

 

 

Afisat azi 04.01.2022  ora 14.00 la sediul Primariei Comunei Targsoru Vechi