Consiliul Local Tirgsoru Vechi, autoritate administrativa autonoma deliberativa, este compus din consilieri alesi în conditiile legii pe o perioada de 4 ani. Consiliul Local se întruneste lunar în sedinte ordinare si, ori de cate ori este nevoie, în sedinte extraordinare. În intervalul dintre sedinte, Consiliul îsi desfasoara activitatea prin comisiile de specialitate, care propun, prin rapoarte, admiterea sau respingerea proiectelor de hotarari sau a altor acte.

Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati publice, locale sau centrale.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TIRGSORU VECHI 2016

Nr.
crt.

Numele si prenumele

Apartenenta politica

1

Andrei Ion

PSD

2

Anghel Adrian

PSRO

3

Bejan Ionel

PNL

4

Borcan Marian

PNL

5

Catrina Ion

PSD

6

Ciobanu Catalin

PNL

7

Costache Marian Petrut

PNL

8

Dragan Petre

PNL

9

Duta Mariana

PNL

10

Iancu Cristina-Nicoleta

PSD

11

Manaloiu Marian-Marius

PNL

12

Paraschiv Vasile

ALDE

13

Patran Nicolae

PNL

14

Petre Eugen Gheorghe

PNL

15

Petre Marius Florian

ALDE

16

Ungureanu Constantin

PNL

17

Veselin Iordan

PNL