Primăria Târgşoru Vechi

 

 

Politica privind securitatea prelucarii datelor cu caracter personal

 

1.   Introducere

 

Incepand cu data de 25 mai 2018, a intrat in vigoare Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit in continuare „GDPR”), aplicabil in toate statele membre ale Uniunii Europene. In acest sens, va informam privind conditiile in care realizam prelucrarea datelor cu caracter personal in vederea alinierii la dispozitiile noii reglementari.

 

Luand din considerare urmatoarele:

·        Cerintele Regulamentului nr. 679/2016/ GDPR

·        Cerintele de reglementare si obligatiile de asigurare a confidentialitatii informatiilor si datelor cu care operam, vă prezentam in continuare elemente despre sistemul nostru de management al securitatii datelor cu caracter personal: ce fel de datele cu caracter personal prelucram, modul în care sunt utilizate și catre cine, unde  sunt distribuite aceste date, temeiul prelucarii, durata pastrarii, drepturile persoanelor vizate, politici de securitate si alte cerinte.

 

Primăria Târgşoru Vechi actualizează periodic principiile şi masurile tehnice şi organizatorice aplicabile securitatii datelor cu caracter personal, aceste principii conținand angajamentul nostru de a proteja confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea datelor contribuabililor si partenerilor noștri, online și offline

 

Confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea datelor dvs. personale sunt factori importanti de care ținem seama în cadrul relatiilor cu toate partile interesate. Ne angajăm să fim transparenți și deschiși.

 

Această politica privind securitatea datelor cu caracter personal a Primariei Târgşoru Vechi explică modul în care primim datele cu caracter personal ce vizeaza persoana dumneavoastra și cum le gestionam din momentul în care le deținem.

 

2.Cine suntem

 

Primăria comunei Târgşoru Vechi , cu sediul in strada Principală, nr 200, Târgşoru Vechi, judeţ Prahova, numar de inregistrare 2845230, telefon 0244.482.291, email Mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 isi asuma angajamentul de a proteja datele cu caracter personal ale persoanelor vizate si de a se conforma prevederilor legale si de reglementare aplicabile privind protectia acestora.

 

3.Ce categorii de date cu caracter personal colectam?

 

Prelucram doar datele necesare pentru a furniza servicii pentru contribuabili / cetateni / petenti si activitati suport specifice administratiei publice.

In functie de compartimentul caruia se adreseaza persoana vizata, colectam urmatoarele categorii de date cu caracter personal ale persoanele vizate din exteriorul institutiei:

·        nume si prenume, adresa, CNP, serie si numar de buletin, date fiscale si date bunuri imobile, numarul de telefon mobil, adresa de e-mail, angajatori, date privind studiile si profesia, date privind infractiuni, condamnari penale, cazier, originea etnica, date de sanatate ale contribuabililor;

·        in cadrul partenerilor cu care avem colaborari pentru furnizarea de produse si servicii, colectam date cu caracter personal ale reprezentantilor legali sau delegati, functia detinuta, telefon mobil, adresa de email

 

4. Cum obținem datele cu caracter personal despre dvs.?

 

Pentru noi, "date cu caracter personal" înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un

 

identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, propriei sale identităţi fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Orice date care nu se încadrează în această definiție constituie „date fără caracter personal”.

Primăria Târgşoru Vechi proceseaza datele cu caracter personal ale contribuabililor, ale partenerilor  nostri comerciali, ale vizitatorilor sediului nostru, ale persoanelor care acceseaza website-ul nostru sau comunica cu noi pe diverse canale de comunicare (email, fax, posta, intalniri, participare la evenimente etc), angajati si colaboratori, alte persoane fizice.

 

In cazul personalelor enumerate mai sus, Primăria Târgşoru Vechi prelucreaza datele cu caracter personal astfel:

- obtinem date cu caracter personal in mod direct de la contribuabili / persoane fizice in diferite moduri, incluzand urmatoarele modalitati: contact direct in cadrul intalnirilor de la sediul institutiei, telefonic, primirea de date pe email / fax, trimiterea de cereri si completarea unor documente necesare furnizarii serviciilor admnistratiei publice locale, completarea unor formulare online, vizitarea sediului sau trimiterea de CV-uri pentru angajarea pe posturile vacante din cadrul institutiei.

- putem obtine date cu caracter personal si indirect, din alte surse: prin dezvaluiri facute de alte institutii (transfer de date) dezvaluiri efectuate in interesul dumneavoastra sau interes legitim, prin interogarea bazelor de date nationale unde avem acces reglementat legislativ, dezvaluiri ale altei persoane vizate dumneavoastra fiind initial parte terta, devenind prin prelucrare parte vizata. Aceste categorii de informatii pot cuprinde numele si datele de identifciare ale dumneavoastra, adresa de e-mail, alte informatii aditionale despre dumneavoastra.

 

5. Temeiul legitim al prelucrarii datelor cu caracter personal

Ne intemeiem prelucrarile de date cu caracter personal pe urmatoarele temeiuri legitime:

- prelucrarile sunt necesare în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care ne revin, servesc interesului legitim si / sau servesc interesului public, sunt necesare pentru executarea unui contract (interesul persoanei vizate);

- consimtamant: atunci cand nu prelucrarea nu are la baza o obligatie legala sau nu decurge din indeplinirea obligatiilor legate de funizarea serviciilor noastre, numai in baza consimtamantului persoanei vizate.

 

6. In ce scop procesam datele personale?

Prelucrare  înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

Primăria Târgşoru Vechi proceseaza date cu caracter personal pentru sprijinirea procesului de furnizare a serviciilor publice si derularea relatiilor comerciale cu toti partenerii nostri.

In continuare sunt enumerate cateva situatii:

·        procesarea datelor pentru furnizarea serviciilor publice;

·        colectarea datelor prin intermediul formularului de contact, prin e-mail, telefon si/sau fax referitoare la furnizarea serviciilor publice;

·        executarea unei operatiuni de plata; gestiune economico-financiară și administrativă;

·        soluționare petiții / sesizări; prelucrarea oricaror alte solicitari primite direct sau online, inclusiv formularea raspunsurilor la solicitari;

·        incheierea si executarea de contracte (spre exemplu: pentru incheierea unui contract de achzitie);

·        administrarea si intretinerea website-ului;

·        activitati de recrutarea si selectie de candidati calificati, capabili sa ocupe posturile vacante din cadrul institutiei;

·        promovarea unor actiuni si evenimente;

·        evidența populației și stare civilă; constatarea și  sancționarea  contravențiilor;  prevenirea  și  combaterea infracționalității stradale; protecția și securitatea persoanelor și a bunurilor; protecție și asistență socială; servicii de consiliere legală și reprezentare în justiție; tranzacții spații comerciale; gestionarea declarațiilor de avere și de interese;

·        pentru analize interne destinate imbunatatirii serviciilor publice;

·        indeplinirea altor obligatiilor legale specifice domeniului de activitate;

·        prelucrari statistice la nivel national; prelucrari in scop de cercetare stiintifica; arhivare

 

7. Catre cine si cand poate transfera Primăria Târgşoru Vechi datele personale?

Transferam date cu caracter personal atunci când cerintele de reglementare ne impun acest lucru; ne conformăm cerintelor legale ori de câte ori primim cereri legate de dvs. de la autoritati sau în cazul unui proces.

Putem sa comunicam date cu caracter personal unor terte parti in scopul imbunatatirii calitatii serviciilor publice pe care le oferim. Acesti terti au, la randul lor, obligatii similare cu ale Primariei Târgşoru Vechi in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal.

 

Unii dintre acestia sunt terte parti care nu intentioneaza sa prelucreze datele, insa pot avea acces la acestea in indeplinirea sarcinilor sau in interactiunile lor cu noi, cum ar fi societati care asigura intretinere tehnica, auditori financiari, juridici sau privind sistemul de management al calitatii, organisme de certificare, autoritati ale statului.

In timpul navigarii dvs pe site-ul web si in scopuri referitoare la utilizarea cookie-urilor, putem transmite datele cu caracter personal catre furnizori de servicii de analiza si de motoare de cautare pentru ca acestia sa furnizeze servicii de intretinere a site-ului nostru web.

 

8.Transferarea datelor cu caracter personal in afara Spatiului Economic European (SEE)

Nu transferam date in afara SEE.

Putem transfera date cu caracter personal in SEE sau in afara SEE in situatia in care unii dintre partenerii Primariei

Târgşoru Vechi  au sediul sau isi desfasoara activitatea in afara SEE.

Efectuam transferuri de date in afara SEE numai daca sunt oferite suficiente garantii privind securitatea datelor. In situatia in care in urma analizarii riscurilor consideram ca prelucrarea este afectata de riscuri mari vom informa ANSPDCP privind gasirea unei solutii.

 

9.Drepturile persoanei vizate

In calitate de persoana vizata, aveti urmatoarele drepturi:

•   dreptul de a solicita un raport privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale dvs. aflate in posesia Primăria Tirgsoru

Vechi;

•             de a va retrage consimtamantul cu privire la prelucrare, atunci cand prelucrarea are la baza consimtamantul, fara insa a afecta legalitatea activitatilor de prelucrare realizate pana in momentul respectiv;

•             dreptul la portabilitatea datelor, daca prelucrarea are la baza consimtamantul, un contract sau mijloace automate de luare a deciziilor, dreptul de a solicita Primăria Târgşoru Vechi sa furnizeze datele cu caracter personal obtinute direct de la persoana vizata si, daca este posibil, sa transmita acele date direct altui operator;

•             dreptul de a solicita Primăria Târgşoru Vechi sa rectifice oricare date cu caracter personal inexacte sau care nu mai sunt de actualitate;

•             dreptul de a solicita ca datele cu caracter personal sa fie sterse in momentul in care nu mai sunt necesare / dreptul de a fi uitat;

•             in cazul unui litigiu cu privire la corectitudinea prelucrarii datelor cu caracter personal, dreptul de restrictionare a prelucrarii pana la clarificare sau finalizare litigiu;

•             daca prelucrarea se bazeaza pe interese legitime, dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor cu caracter personal (acolo unde se aplica).

Drepturile de mai sus pot fi exercitate in orice moment.

 

Pentru exercitarea acestor drepturi, va incurajam sa ne adresati o solicitare in scris, datata si semnata sau in format electronic la urmatoarea adresa: Primăria Târgşoru Vechi  cu sediul in sat Strejnicu, str. Principala, nr.200, comuna Târgşoru Vechi , Prahova, email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. pentru a va informa privind masurile de securitate implementate.

 

Va este recunoscut dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal sau justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal care v-au fost incalcate.

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, la adresa B-dul G-ral. Gheorghe

Magheru, nr. 28-30, sector 1, Bucuresti, Romania sau prin e-mail la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

9. Perioada de pastrare a datele cu caracter personal

 

Vom stoca datele cu caracter personal necesare furnizarea serviciilor publice conform obiectului de activitate, pentru a pastra legatura cu persoanele vizate si pentru a ne conforma obligatiilor legale aplicabile.

 

Vom stoca datele dumneavoastra cu caracter personal doar pe perioada de timp necesara pentru atingerea scopurilor de prelucrare expuse mai sus, cu respectarea in acelasi timp a cerintelor legale in vigoare si a interesului de protejare a drepturilor persoanelor vizate.

 

Daca Primăria Târgşoru Vechi va stabili ca are un interes legitim sau o obligatie legala de a prelucra in continuare datele dumneavoastra cu caracter personal si in alte scopuri, veti fi informati in mod corespunzator in acest sens.

Estimam ca activitatile de prelucrare prenotate mai sus vor necesita  stocarea  datelor  cu caracter personal  pe urmatoarele perioade

 

Scopul prelucrarii / Durata pastrarii datelor:

1-   procesarea datelor pentru furnizarea serviciilor publice / conform reglementarilor legale aplicabile prelucrarii respective;

2-   colectarea datelor prin intermediul formularului de contact, prin e-mail, telefon si/sau fax referitoare la furnizarea serviciilor publice / pe durata in care contribuabilul este arondat Primariei Târgşoru Vechi;

3-   executarea unei operatiuni de plata;

4-   prelucrarea oricaror alte solicitari primite online, inclusiv formularea de raspunsuri la solicitari / 1 an de la tratarea solicitarii;

5-   incheierea si executarea de contracte (spre exemplu: pentru incheierea unui contract de achizitie) / 1 an de la incetare efectelor contractului;

6-   activitati de recrutarea si selectie de candidati calificati, capabili sa ocupe posturile vacante din cadrul institutiei/ in cazul candidatilor neselectionati pana la retragerea consimtamantului de prelucrare;

7-   promovarea unor actiuni si evenimente si a mesajelor de marketing / 1 an de la finalizarea evenimentului.

 

De asemenea, nu păstrăm datele dvs. personale mai mult decât este necesar, astfel că le păstrăm numai o perioadă suficient de lungă pentru a îndeplini scopul în care le-am colectat conform prevederilor legale aplicabile. De îndată ce nu mai avem nevoie de ele, inițiem acțiuni de distrugere a acestora, cu excepția cazului în care legislația ne impune să le păstrăm o perioadă mai lungă de timp.

Odata ce perioada de prelucrare indicata mai sus expira, iar Primăria Târgşoru Vechi nu mai are motive legale sau legitime de a prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal, se vor aplica masuri care vizeaza stergerea, anonimizarea, arhivarea, distrugerea in conformitate cu procedurile legale  aplicabile  si  cerintele  de  protejare  a intereselor persoanelor vizate.

 

10. Ce masuri de securitate utilizeaza Primăria Târgşoru Vechi pentru protejarea datele dvs. personale?

 

Ne angajăm să protejăm datele cu caracter personal de îndată ce suntem în posesia lor prin implementarea de măsuri tehnice si organizatorice de securitate. În ciuda eforturilor noastre, în cazul în care vom identifica o breșă de securitate, vom lua masurile corective adecvate.

 

Pentru protejarea datelor cu caracter personal, Primăria Târgşoru Vechi utilizeaza masuri de pseudonomizare si tehnologii de criptare. Chiar daca utilizam aceste tehnologii si alte masuri de securitate pentru a proteja informatiile confidentiale si a oferi securitatea corespunzatoare, nu garantam ca informatia este securizata 100% sau ca anumite comunicari care vizeaza datele cu caracter personal nu vor fi intarziate, intrerupte, interceptate sau nu vor prezenta erori. Prelucarea si transmiterea de date cu caracter personal este un proces ce poate fi afectat de riscuri de securitate.

 

Primăria comunei Târgşoru Vechi utilizează procedurile de securitate și garanțiile pe care le consideră adecvate pentru protejarea datelor personale ale persoanelor vizate, contribuabili sau alte persoane care le furnizează institutiei. Scopul nostru este de a preveni accesul neautorizat, de a menține acuratețea datelor, de a asigura utilizarea adecvată a datelor și de a proteja datele impotriva pierderii confidentilitatii, stergerii, utilizării gresite sau modificării informațiilor aflate sub controlul Primariei Târgşoru Vechi.

 

 

 

 

 

 

11. Actualizarea Politicii Privind Securitatea Prelucarii Datelor Cu Caracter Personal

 

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal poate suferi modificari ulterioare.  Orice modificare adusa politicii de prelucrare a datelor se actualizeaza si se publica pe site-ul institutiei comunei Târgşoru Vechi. Orice fel de actualizări intră în vigoare la data publicării lor pe pagina web a Primariei Târgşoru Vechi. Continuarea utilizării de către dvs. a serviciilor publice oferite de Primăria Târgşoru Vechi după data intrării în vigoare a acestor actualizari constituie acceptarea de către dvs. a acestor modificări.

  Prin eventualele modificări și actualizări ulterioare ale prezentei politici, ne obligăm să nu aducem atingere în niciun fel   

  drepturilor dumneavoastră menționate în prezenta versiune. În cazul în care astfel de modificări ar putea avea un impact 

  major direct sau indirect asupra drepturilor dumneavoastră în legătură cu datele dvs. personale, ne obligăm să vă aducem

  în mod explicit acest lucru la cunoștință și să vă solicităm consimțământul, dacă este necesar, în conformitate cu

  prevederile legale aplicabile.

  De asemenea, toate versiunile acestei politici de confidențialitate sunt păstrate la sediul Primăriei Comunei Târgşoru

   Vechi pentru consultare.

 

 

Contactează Primăria Târgşoru Vechi

 

Dacă doriţi să corectati datele dvs. cu caracter personal sau alte informații, să modificati modul in care colaboram si prelucram aceste date sau daca doriti sa adresati întrebări despre politicile noastre aplicabile securitatii prelucrarii datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la datele de contact de mai jos:

 

Primăria Târgşoru Vechi

Adresa: Sat Strejnicu, str. Principală, nr.200, comuna Târgşoru Vechi, judeţ Prahova

Mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Tel/Fax 0244.482.291

 

 


Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal