Formulare
 
Cerere DUPLICAT certificat naştere
 
Cerere DUPLICAT certificat căsătorie
 
Cerere DUPLICAT deces
 
Cerere Dovada Stării civile
 
Cerere înregistrare divorţ administrativ
 
Declaraţie stăruinţă divorţ administrativ
 
Declaraţie renunţare la divorţ administrativ
 
Cerere extras multilingv de pe actul de naştere
 
Cerere extras multilingv de pe actul de căsătorie
 
Cerere extras multilingv de pe actul de deces
 
Cerere formular standard multilingv
 
Cerere eliberare livret de familie
 
Cerere transcriere certificat/extras de naştere
 
Cerere transcriere certificat/extras de căsătorie
 
Cerere transcriere certificat/extras de deces
 
Declaraţie de naţionalitate ( la transcrierea actelor de naştere)
 
Declaraţie de naţionalitate ( la transcrierea actelor de căsătorie)
 
Declaraţie că nu mai există un alt act transcris/înscris sau reconstituit- NASTERE
 
Declaraţie că nu mai există un alt act transcris/înscris sau reconstituit- CASATORIE
 
Declaraţie că nu mai există un alt act transcris/înscris sau reconstituit- DECES
 
Declaratie domiciliu minor transcriere nastere
 
Anexa 23 - Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale
 
Cerere monitor oficial schimbare de nume
 
Cerere pentru eliberare adeverinta de inhumare
 
Cerere pentru eliberare adeverinta de inhumare deces strainatate
 
Cerere adoptie
 
Cerere rectificare
 
Declaratie pentru casatorie
 
Declaratie raspundere pentru casatorie
 
Cerere casatorie cetateni care nu au domiciliul pe raza comunei
 
Cerere casatorie in afara sediului
 
Cerere de casatorie inainte de implinirea termenului legal
 
Formulare Înregistrare Tardivă a nașterii
 
Anexa 19 Declaraţie de domiciliu
 
Anexa 19^5, Cerere pentru înregistrarea tardivă a naşterii
 
Anexa 20, Declaraţia persoanei a cărei naştere se înregistrează cu privire la domiciliul şi şcoala absolvită
 
Anexa 21 Declaraţie din partea membrilor familiei sau a ocrotitotului / reprezentantului legal
 
Anexa 21^2, Declaraţia persoanei de sex feminin a cărei naştere se înregistrează din care să rezulte dacă are copil minor a cărei naştere a fost înregistrată
 
Anexa 41 Declaraţia de recunoaştere şi purtare nume
 
Declaraţia de naţionalitate